Tin nhà trường

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 23/11/2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 16/11/2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 09/11/2020

Xem tập tin đính kèm

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 02/11/2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm tổ chức thành công Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2021

Vào chiều ngày 21/10/2020, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đã tổ chức  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Phổ thông Thực hành Sư phạm nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 26/10/2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 19/10/2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Thời khóa biểu Áp dụng từ ngày 12/10/2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Pages