Thông báo

Những điểm mới trong công tác tuyển sinh lớp 10, năm học 2014-2015

Xem tập tin đính kèm...

Mời thầu cung cấp, lắp đặt bàn ghế và thiết bị hỗ trợ dạy học của Trường PT Thực hành Sư phạm

Trường phổ thông Thực hành Sư phạm – Trường Đại học An Giang thông báo mời thầu:

1./ Gói thầu số 01 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị hỗ trợ dạy học.

2./ Gói thầu số 02 - Cung cấp, lắp đặt thiết bị bàn ghế học sinh.

- Địa chỉ phát hành: Trường phổ thông Thực hành Sư phạm:

Danh sách trúng tuyển Lớp 6 và nộp Hồ sơ nhập học Lớp 6

THÔNG BÁO

Về việc nộp Hồ sơ nhập học Lớp 6, năm học 2013 - 2014
của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

-------------

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-PT THSP ngày 10/4/2013 về việc phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm;

Thông báo tựu trường

Xem tập tin đính kèm...

Thông báo nhận hồ sơ lớp 1 năm học 2013 - 2014

Xem tập tin đính kèm...

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2013-2014

Xem tập tin đính kèm...

Thông báo về việc tuyển sinh vào Lớp 1 và Lớp 6 năm học 2013 - 2014

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-PT THSP ngày 10/4/2013 về việc phát triển giáo dục năm học 2013 - 2014 của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm;

Căn cứ công văn số 488/SGDĐT-GDTH ngày 09/4/2013 về việc tuyển sinh lớp 1, 6 và 10 năm học 2013 - 2014 đối với Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm của Sở GDĐT An Giang;...

Lịch học nghề khối 8

Áp dụng từ 18/06/2013:
Thứ 3:
Từ 7h30-9h: lớp 8A
Từ 9h-10h30: lớp 8B
Thứ 4:
Từ 7h30-9h: lớp 8B
Từ 9h-10h30: lớp 8C
Thứ 5:
Từ 7h30-9h: lớp 8C
Từ 9h-10h30: lớp 8A

Lịch sinh hoạt hè

Xem tập tin đính kèm...

Trường PT Thực hành Sư phạm tuyển sinh lớp 1, 6, 10 năm học 2013-2014

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013 - 2014

- Lớp 1: 5 lớp, mỗi lớp 30 học sinh.

- Lớp 6: 5 lớp, mỗi lớp 35 học sinh.

Pages