Luyện thi Đại học - Môn Toán

Tài liệu ôn thi Đại học môn Toán. Phần HÀM SỐ

Tác giả tài liệu: Ths. Hoàng Huy Sơn

Xem tập tin đính kèm...

Thi thử đại học năm 2013 môn Toán

Xem tập tin đính kèm...

Tích phân

* Một số phương pháp tính tích phân:

Xem thêm trong tập tin đính kèm...

Phương trình và bất phương trình vô tỉ

A. PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ
Các dạng cơ bản:

Hệ phương trình

1. Hệ gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai hai ẩn
Hệ phương trình có dạng