Giới thiệu

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Facebook pps: 

Sơ đồ tổ chức

Ban Giám Hiệu

Lịch Sử Thành Lập Trường

Xem tập tin đính kèm...

Logo Trường PTTH Sư phạm

Nhiệm vụ và chức năng của trường

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vừa làm chức năng của một trường học phổ thông vừa được chọn làm cơ sở thực hành của một trường Sư phạm. Vì vậy, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm có 3 nhiệm vụ trọng tâm: