Học qua mạng

Môn Vật lý 12

- Tuần 3: từ 13 - 19/4/2020:

+ Bài 35,36

HƯỚNG DẪN HỌC QUA TRUYỀN HÌNH VÀ INTERNET CẤP THCS, THPT

  Các em vào thanh tiêu đề HỌC QUA MẠNG, chọn CẤP HỌC, chọn KHỐI HỌC, chọn MÔN HỌC, chọn mốc thời gian thích hợp, chọn BÀI HỌC, xong chọn BÀI TẬP.

Môn Toán 11

Tuần 5

từ 27/4-3/5/2020

Môn Toán học 10

 Tuần 5 

Môn Toán học 9

- Tuần 1: từ 01 - 05/4/2020:+ Bài học+ Bài tập
 

Môn Toán học 6

Tuần 5
từ 27/4-3/5/2020

Môn Toán học 7

Tuần 5
từ 27/4 - 3/5/2020

Môn Toán học 8

Tuần 5
từ 27/4 - 3/5/2020

Môn Vật lý 6

Tuần 5
từ 27/4 - 03/5/2020

Giáo dục công dân 11

- Tuần 5: từ 27/4-3/5/2020:

Pages