Thông tin THPT

Thi tốt nghiệp THPT vào ngày 9-10/8

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 của Trường PT Thực hành Sư phạm

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Điều chỉnh kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS, THPT năm học 2019-2020

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Xem chi tiết tại đây

Pages